Zonwering in scholen: nog heel wat ruimte voor verbetering

In tegenstelling tot bijvoorbeeld in rusthuizen bestaat er voor de zonwering in scholen geen wetgeving. Nochtans is zonwering in scholen belangrijk om de warmte buiten te houden en de directe lichtinval te verminderen, zonder dat het te duister wordt in de klaslokaal. Een moeilijke evenwichtsoefening dus.

De wil is er wel maar het geld ontbreekt vaak

Er is te weinig concrete aandacht voor zonwering in scholen. Bij het ontwerp van de gebouwen focust men nog steeds op het stookseizoen om het gebouw op comforttemperatuur te houden in de winter. Deze visie is intussen zo goed als achterhaald door de gevolgen van de klimaatsverandering. Dat heeft wel een positief effect op de energiefactuur in de winter, maar brengt met zich mee dat het risico op oververhitting in de zomer en de tussenseizoenen steeds groter wordt. 

Er is wel voldoende aandacht voor zonwering in scholen, maar vaak ontbreken de budgetten om tot een effectieve uitvoering over te gaan. In de jaren 1990 en 2000 werden er veel scholen voorzien van verticale zonwering. Deze zijn nu stilaan aan vervanging toe maar worden zelden allemaal ineens vervangen.

Verschillende type zonwering voor verschillende lokalen

In scholen moet men rekening houden met de toepassingen per lokaal. Als er beamerprojecties in het desbetreffende lokaal gebeuren, heb je nood aan een ander type zonwering dan wanneer er gewoon les gegeven wordt. De openingsfactor van het gekozen product is daarbij bepalend, net zoals het type zonwering.

Ook de oriëntatie van het raam speelt een grote rol evenals bijvoorbeeld reflectie in beeldschermen in computerlokalen.

Buitenzonwering houdt warmte tegen, maar is gevoelig aan wind

Buitenzonwering houdt licht en warmte tegen. Dit moeten echter wel windvaste screens zijn om beschadiging te voorkomen.

Intensief gebruik van zonwering in klaslokalen

De kwaliteit van zonwering is voor schoolgebouwen onontbeerlijk. Het spreekt voor zich dat zonwering meermaals gebruikt wordt doorheen de dag. Dit heeft een dubbele slijtage als gevolg.

EPB-specialist betrekken bij ontwerpfase van scholen

De verdelers en fabrikanten van zonwering zien de EPB-specialist liefst al vroeg betrokken bij het ontwerp van een gebouw. Momenteel wordt de EPB-specialist nog gezien als een verplichting, of hij wordt te laat ingeschakeld

Voorlichting architecten

De EPB-regelgeving houdt steeds beter rekening met het oververhittingsrisico en daardoor gaan architecten snellen de juiste preventieve maatregelen nemen.

Zonwering is wel vaak in lastenboeken opgenomen, maar het ontbreekt de architect vaak aan praktische kennis en realisme. Het is daarom van groot belang dat verdelers van deze producten de architecten informeren over de mogelijkheden.

Het esthetische krijgt bij architect vaak voorrang op comfort. De praktijk wijst helaas vaak uit dat dit ten onrechte was. Het gaat immers zowel over het buitenhouden van het licht, alsook van de warmte tijdens de zomermaanden.

In aanbesteding zit zonwering vaak in het lot van de ramenfabrikant. Helaas heeft de raamconstructeur soms weinig interesse in de zonwering of is niet op de hoogte van de verschillende types. 

Kortom, er is nog werk aan de winkel. Voor de architect, voor de bouwheer en voor de aannemers.

Bron: architectura.be