Wil jouw kind op internaat?

Op internaat gaan zit duidelijk in de lift. In Vlaanderen stijgt het aantal kinderen dat op internaat gaat jaar na jaar. Kinderen gaan om allerlei verschillende redenen op internaat.

Kinderen kiezen er zelf voor om op internaat te gaan

Sommige kinderen willen zelf graag op internaat gaan. De onafhankelijkheid die je kind zo wint, lijkt natuurlijk ook gewoon heel aanlokkelijk.

Kinderen vinden soms dat een internaat-situatie een betere oplossing is voor de vele opvangsituaties, vooral als de ouders een drukke baan hebben. Ouders kunnen we de raad geven dit met het kind te bespreken zodra het kind daar oud genoeg voor is.

Praktische overwegingen om te kiezen voor het internaat

Het internaat kan vanzelfsprekend zijn als je kind kiest voor een gespecialiseerde school of sportschool kiest die niet naast de deur ligt.

Ouders, die professioneel veel moeten reizen of verhuizen, willen hun kinderen toch graag naar een Vlaamse school laten gaan. Ook dan biedt het internaat de oplossing.

Op internaat omwille van familiale redenen

Veranderde gezinssituaties of spanningen in familiale sfeer zijn vaak niet bevorderend voor het studieklimaat en dan is het internaat een goede, tijdelijke, oplossing. Wanneer ze intern zijn, kunnen kinderen makkelijker afstand nemen van de situatie en ook de begeleiding op internaat zelf kan heilzaam werken.

De leraars en opvoeders van het internaat worden op die manier een soort medeopvoeder, waardoor de situatie vaak gunstig evolueert, omdat het kind ziet en voelt dat die mensen het eigenlijk alleen maar goed bedoelen.

Bron: famidoo.be